سكوت مقدس

خموش باش و شكايت ز ظلم دور مكن

تهوع 1

آنها نیز برای وجود داشتن ناچارند گردهم بیایند (تهوع، ص 72 )

+ فرشاد موتمنی ; ۸:٢٥ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/۱٠/۱۸
    پيام هاي ديگران ()