سكوت مقدس

خموش باش و شكايت ز ظلم دور مكن

....

نمایشنامه " فرشتگان به پیشواز می آیند" در حدود ۶ یا ٧ سال پیش دوبار توسط اینجانب به روی سن رفت. هر بار یک شب. هفته پیش متن را دادم برای اظهار نظر. اگر بخت یار باشد و موافقت کنند این بار با گروهی حرفه ای و برای اجرای عمومی کار استارت می خورد. در صورت موافقت،اجرا آذرماه خواهد بود. در صورت عدم موافقت هم که زندگی جریان دارد.

آخرین نمایشی که توسط اینجانب نویسندگی و کارگردانی شد، در حدود دوسال قبل به اجرا درآمد. " بازمانده" حکایت انسانی بود که بعد از قیامت تک و تنها بر روی زمین جا مانده.

 

 

+ فرشاد موتمنی ; ۱٢:٢۱ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٩/٦/٢٥
    پيام هاي ديگران ()