سكوت مقدس

خموش باش و شكايت ز ظلم دور مكن

...

می آیی

روبرویم می ایستی

هر چه از دهانت بیرون می آید می گویی

دست در جیب کتت می کنی و اسلحه را بیرون می کشی

رو به من نشانه می روی

همه فشنگ هایت را خرجم می کنی

می روی

 

 

 

 

انتظار داری من چه بگویم؟؟

 

 

+ فرشاد موتمنی ; ٥:٢٩ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/٦/۱٥
    پيام هاي ديگران ()