سكوت مقدس

خموش باش و شكايت ز ظلم دور مكن

شهریور

سلام بر پل رسیدن به خزان

 

شهریور

 

که شهد شیرین خاطرات را هر سال در ذهنی منجمد زنده می کند.

 

بگذر شهریور.

بگذر.

دلم می خواهد زودتر به خزان برسم.

+ فرشاد موتمنی ; ۱٠:٥۸ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/٥/۳۱
    پيام هاي ديگران ()