سكوت مقدس

خموش باش و شكايت ز ظلم دور مكن

...

خوش به حال

                دلقک.

                           مترسک

                                           سکته

                                                          کرد.

 

+ فرشاد موتمنی ; ٦:٤٥ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/٤/٢٦
    پيام هاي ديگران ()