سكوت مقدس

خموش باش و شكايت ز ظلم دور مكن

... و مقدس

موبایل را روی silent می گذارم ، به سکوت می رسم . و وقتی آن را خاموش می کنم ، به سکوت مقدس !

+ فرشاد موتمنی ; ۱۱:٠٠ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٧/۱٠/۱۳
    پيام هاي ديگران ()