سكوت مقدس

خموش باش و شكايت ز ظلم دور مكن

...

١۴ تیرماه

روز قلم

بر همه آنان که می اندیشند و در سکوتی عارفانه اندیشه های شان را با قلم برلوح سفید کاغذ ( می دانم با وجود وبلاگنویسی سنتی شده) یا به روش مدرن با دیگران تسهیم می کنند، مبارک.

+ فرشاد موتمنی ; ۱٠:٥۸ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/٤/۱۳
    پيام هاي ديگران ()