سكوت مقدس

خموش باش و شكايت ز ظلم دور مكن

بارالها

خدایا! دچار عذابم می کنی تا تعلیمم دهی

از پایم در می آوری تا شفایم بخشی

                                              اعترافات قدیس آگوستین

 

 

+ فرشاد موتمنی ; ۱۱:۱٦ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۳/٢٦
    پيام هاي ديگران ()