سكوت مقدس

خموش باش و شكايت ز ظلم دور مكن

....

آنقدر سکوت می کنم تا

" حرف ربط "

بیابم!

+ فرشاد موتمنی ; ٦:۱۳ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱٢/٢۱
    پيام هاي ديگران ()   

...

چه خوب بود دیروز ...

وقتی گفتی درخت هر چه پربارتر سر به زیرتر.

و چه دردناک بود امروز

دندان های جونده تبر!

+ فرشاد موتمنی ; ۸:۳۳ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱٢/۱٤
    پيام هاي ديگران ()