سكوت مقدس

خموش باش و شكايت ز ظلم دور مكن

....

نمایشنامه " فرشتگان به پیشواز می آیند" در حدود ۶ یا ٧ سال پیش دوبار توسط اینجانب به روی سن رفت. هر بار یک شب. هفته پیش متن را دادم برای اظهار نظر. اگر بخت یار باشد و موافقت کنند این بار با گروهی حرفه ای و برای اجرای عمومی کار استارت می خورد. در صورت موافقت،اجرا آذرماه خواهد بود. در صورت عدم موافقت هم که زندگی جریان دارد.

آخرین نمایشی که توسط اینجانب نویسندگی و کارگردانی شد، در حدود دوسال قبل به اجرا درآمد. " بازمانده" حکایت انسانی بود که بعد از قیامت تک و تنها بر روی زمین جا مانده.

 

 

+ فرشاد موتمنی ; ۱٢:٢۱ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٩/٦/٢٥
    پيام هاي ديگران ()   

متشکرم

از سرکار خانم ارغوان جولایی

به خاطر ترجمه روان و سلیس کتاب قطور " وقتی برای عشق، وقتی برای نفرت "  

متشکرم.

 

پ.ن. مترجم کتاب فوق را نمی شناسم اما مناسب دیدم از ترجمه خوب ایشان تشکر کنم.

پ.ن. خواندن این کتاب را از ابتدای ماه رمضان شروع کرده بودم...

+ فرشاد موتمنی ; ۸:٠٧ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/٦/٢۳
    پيام هاي ديگران ()   

...

می آیی

روبرویم می ایستی

هر چه از دهانت بیرون می آید می گویی

دست در جیب کتت می کنی و اسلحه را بیرون می کشی

رو به من نشانه می روی

همه فشنگ هایت را خرجم می کنی

می روی

 

 

 

 

انتظار داری من چه بگویم؟؟

 

 

+ فرشاد موتمنی ; ٥:٢٩ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/٦/۱٥
    پيام هاي ديگران ()