سكوت مقدس

خموش باش و شكايت ز ظلم دور مكن

آری برادر...

آری برادر ...

سکوت رام ناآرام خاکستری است...

 

پ.ن. ترجمه یک کتاب جدید تمام وقتم را گرفته است.

هوس کردم کتاب بخوانم . کوه بروم . اما وقت ندارم.

چه کتابی بشود،کتابی که سال ٨٨ از نمایشگاه کتاب خریداری شد.سال٨٩ دارد ترجمه می شود و اگر مترجمش شانس بیاورد سال ٩٠ منتشر می شود.

+ فرشاد موتمنی ; ۸:٢٠ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۱/٢٩
    پيام هاي ديگران ()   

...

صد عجب که زندگی سرد است

                      با این همه داغ

+ فرشاد موتمنی ; ٩:٤۸ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۱/۱٤
    پيام هاي ديگران ()   

تکراری

خدا را شکر که تمام شد.

حرف های تکراری. دیدن های تکراری. بازدیدهای تکراری. فندق های تکراری(!). اسکناس های تکراری. دعاهای تکراری. تعارف های تکراری. آرزوهای تکراری. شام های تکراری(1).

 

از فردا قراره همه همونی بشن که بودن.

من چقدر.... م . همه چی...م

+ فرشاد موتمنی ; ٩:٠٤ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۱/۱۳
    پيام هاي ديگران ()