سكوت مقدس

خموش باش و شكايت ز ظلم دور مكن

...

دائم یک چیز غایب هست که مرا آزار می دهد.

                                                       میشل لبر. کاناپه قرمز

 

+ فرشاد موتمنی ; ٥:۳٠ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۸/٢٩
    پيام هاي ديگران ()   

یادگاری

غروب فرا می رسد

دو گردو،

یک هویج

و یک شال گردن قرمز از تو به جا مانده است

به یادگار

+ فرشاد موتمنی ; ٦:٢٤ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۸/٢٦
    پيام هاي ديگران ()   

می رسند؟

ذهنم را دوباره آسفالت کردم.

خط های سفید افکار پیاده کشیدم.

به امید اینکه افکار از این پس سالم به مقصدشان برسند.

می رسند؟

+ فرشاد موتمنی ; ٩:٤٥ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۸/۱٠
    پيام هاي ديگران ()