سكوت مقدس

خموش باش و شكايت ز ظلم دور مكن

به خاطر ...

آخرین کتابی که خوندم " به خاطر یک فیلم بلند لعنتی " رمانی از داریوش مهرجویی بود. به نظرم اگه کتاب نام نویسنده را یدک نمی کشید هیچ وقت نمی خوندمش. داستانی معمولی بدون فراز و فرود و ... که از کارگردان هامون و پری و لیلا و میهمان مامان و ... و سنتوری بعید بود. مقایسه اش کردم با جسدهای شیشه ای کیمیایی که محشر بود و .... البته اینها فقط نظر شخصی منه .  

+ فرشاد موتمنی ; ٧:٤٥ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/٧/٢٤
    پيام هاي ديگران ()   

کبریت

داشتم فکر می کردم اگر آخرین کبریت دنیا دست من بود چه کار می کردم؟شما چه می کردید؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟/ 

+ فرشاد موتمنی ; ۱۱:۱۳ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/٧/٤
    پيام هاي ديگران ()   

 

.... !

+ فرشاد موتمنی ; ٩:٢٢ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/٧/۳
    پيام هاي ديگران ()