سكوت مقدس

خموش باش و شكايت ز ظلم دور مكن

هست

هست یکی و نه هست هستش به هست دیگران

دیگران را هست هست لیکن به هست آن یکی

+ فرشاد موتمنی ; ٦:٥٦ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/٤/٢٩
    پيام هاي ديگران ()   

بود....

بود یکی و نبود بودش به بود دیگران

دیگران را بود بود لیکن به بود آن یکی

+ فرشاد موتمنی ; ۸:۱٧ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/٤/٢٧
    پيام هاي ديگران ()