سكوت مقدس

خموش باش و شكايت ز ظلم دور مكن

خرد برتر و توهم!

گفت : رنگ سال بنفش هست و خاکستری .

و من بلافاصله از شنیدن رنگ بنفش به یاد چاکرای هفتم و خرد برتر افتادم و از رنگ خاکستری به یاد توهم ( آخرین صحنه نمایش بازمانده )

و اندیشیدم

 

و اندیشیدم

 

و باز اندیشیدم

 

اما هیچ ارتباطی بین خرد برتر و توهم پیدا نکردم/

 

پ.ن : مدتها است نوروز را جدی نمی گیرم.

+ فرشاد موتمنی ; ۸:٤۳ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۱٢/٢٤
    پيام هاي ديگران ()   

...

واژگون کاشت کاج را

تا مگر سوزن هایش به زیر پوست زمین بخرامد

و بخراشد جبه را

+ فرشاد موتمنی ; ۸:۳٠ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۱٢/۱۸
    پيام هاي ديگران ()   

 

 

خسته نباشی مام زمان . در هلهله ستاره باران جان، لبخنده مادر در گام نهادن گوهرش بر فرش خاک از عرش افلاک ستودنی است.

جان بخشیدن به جسم جهان چه تولد حیرت آوری بود، که نه یک جسم بلکه جهانی متولد شد.

 

تاج رستگاری بر سر، آمد تا کوس رهایی سر دهد انسان را

 

و حرا ، هروله حیرتش را می دید در جوانی

 

و جهان ، جهد جوانی اش را پیشگویی می کرد برای رسیدن

 

زنده باد زاده شدنش !

 

+ فرشاد موتمنی ; ۸:٥٧ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۱٢/۱۳
    پيام هاي ديگران ()