سكوت مقدس

خموش باش و شكايت ز ظلم دور مكن

نحس

کمی تامل !

داریم به نسل نحس نزدیک می شویم !

شماره شناسنامه قریب به اتفاق مان با 13 آغاز می شود....

+ فرشاد موتمنی ; ۸:٢۱ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/۱٠/٢٩
    پيام هاي ديگران ()   

تهوع 2

کم کم دارم باور می کنم که هرگز نمی توان چیزی را اثبات کرد (تهوع،ص82)

+ فرشاد موتمنی ; ۸:۱٩ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/۱٠/٢٩
    پيام هاي ديگران ()   

مراقبه یعنی سکوت

کتاب جدیدم با عنوان

 

مراقبه: راهنمای روشن بینی فردی

 

به زودی توسط انتشارات سخن گستر منتشر می شود. برای نحوه تهیه پیام بگذارید.

 

با تشکر

+ فرشاد موتمنی ; ۸:۳۸ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/۱٠/۱۸
    پيام هاي ديگران ()   

می گردم ....

برای چاپ این کتاب به دنبال ناشر می گردم ...

خواب و رویا و بازتابهای فراطبیعی آن

مقدمه

رویاها همواره کانون کنجکاوی، علاقه و جستجوی ذهن بشر بوده اند. آنها از یک سو به انواع عقاید غلط و نظرات نادرست انجامیده اند و از سوی دیگر باعث تسریع تحقیقات روانشناسی، عصب شناسی و فراروانشناسی شده اند. در این کتاب که از ترجمه فصول 4 و 5 جلد 18 مجموعه کتاب های پاندیت شریرام شارما آگاریا وانگهاما گردآوری شده است ، واقعیت، منشاء ، بازتابها و استلزام های رویا به صورت مشروح مورد بحث قرار می گیرند.

توضیحات مشروحی از تاریخچه و گرایشات فلسفه وعلم رویا در شرق و غرب ارائه می گردد. افسانه ها و حقایقی در مورد تحصیل دانش حسی فوق العاده، پیش بینی آینده و ژرفنای روانشناختی ذهن ناخودآگاه و دنیای ناشناخته خود درون از طریق رویا در این کتاب بیان می گردند. نتایج بررسی فرضیه های فروید، یونگ و معاصرین و جنبه های مرتبطی از علوم معنوی قدما به صورت مبسوط مورد بحث قرار می گیرند. در مورد وضعیت موجود و حوزه آتی تحقیقات بر روی رویا بحث می شود و به یافته ها، تشخیص امراض، و شیوه های درمانی مبتنی بر رویا توجه خاص می شود.خوانندگان در می یابند چگونه رمزگشایی رویاها به درمان ناهنجاری های روان تنی کمک می کند.

 

+ فرشاد موتمنی ; ۸:۳٤ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/۱٠/۱۸
    پيام هاي ديگران ()   

پایان

ترجمه و ویراش نمایش " فرشتگان خطرناک " نوشته اسکات سیکلز را به پایان رساندم.

+ فرشاد موتمنی ; ۸:۳۱ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/۱٠/۱۸
    پيام هاي ديگران ()   

تهوع 1

آنها نیز برای وجود داشتن ناچارند گردهم بیایند (تهوع، ص 72 )

+ فرشاد موتمنی ; ۸:٢٥ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/۱٠/۱۸
    پيام هاي ديگران ()   

... و مقدس

موبایل را روی silent می گذارم ، به سکوت می رسم . و وقتی آن را خاموش می کنم ، به سکوت مقدس !

+ فرشاد موتمنی ; ۱۱:٠٠ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٧/۱٠/۱۳
    پيام هاي ديگران ()   

mute

دکمه mute کنترل تلویزیون را فشار می دهم.

می دانی چی عایدم می شود؟

 

سکوت مقدس

+ فرشاد موتمنی ; ٤:٤۸ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/۱٠/٥
    پيام هاي ديگران ()   

پی آنگاه کیو

زمستان است .....سلامت را نمی خواهند پاسخ گفت ....

خیلی وقته کسی سلامم را جواب نداده .... پس

خیلی وقته زمستان است .... پس

از شب یلدا خیلی گذشته ... پس

خیلی وقته شب یلدا نداشتیم

 

 

+ فرشاد موتمنی ; ٩:٢٥ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/۱٠/۱
    پيام هاي ديگران ()   

باور کن

Hartley's First Law:
You can lead a horse to water, but if you can get him to float on his back, you've got something.

قانون اول هارتلی :

می توانید اسبی را به لب آب هدایت کنید ، اما اگر کاری کردید که به پشت روی آب شناور شود، مهم است.

+ فرشاد موتمنی ; ٩:٢٠ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/۱٠/۱
    پيام هاي ديگران ()